Dubbelklik biedt zowel profiel- als keuzemodules aan voor de bovenbouw. U kunt erop rekenen dat met het lesmateriaal van Dubbelklik de exameneisen afgedekt worden.
Om dit inzichtelijk te maken is bij de bovenbouwmodules een verantwoordingsdocument beschikbaar waarin duidelijk wordt aangegeven welke exameneisen door welke lesopdrachten afgedekt worden.
Zet u modules in als keuzemodule of profielmodule, dan verantwoordt u in uw programma van toetsing en afsluiting (PTA) hoe de exameneisen tijdens de lessen en de toetsing worden afgedekt.
Een handig hulpmiddel daarvoor bieden de verantwoordingsdocumenten per module. U vindt deze op www.dubbelklik.nu onder het kopje ‘downloads’. Ook zijn er voorbeelduitwerkingen van PTA’s, u kunt deze als handvat gebruiken bij het opstellen van uw schoolspecifieke PTA. Ook de voorbeeld PTA’s vindt u onder het kopje ‘downloads’.