Als gebruiker verwacht u van een lesmethode dat deze up-to-date is. En terecht! Als Dubbelklik vinden we dit ook belangrijk en daarom werken we het lesmateriaal regelmatig bij.

Concreet betekent dit dat het lesmateriaal moet voldoen aan het geldende examenprogramma (en de syllabus).

In de huidige zomervakantie worden enkele opdrachten aangepast of vervangen, zodat het lesmateriaal helemaal aansluit bij het nieuwe examenprogramma.

Gelukkig betreft het geen hele grote wijzigingen, maar enkele wat kleinere veranderingen.
Voor het profiel Dienstverlening & producten betreft het bijvoorbeeld het nieuwe onderdeel presentatie en styling (profieldeel 2).
Voor het profiel Zorg & Welzijn zijn er geen wijzigingen in het examenprogramma (en de syllabus) van vorig jaar.

Op deze manier kunnen alle gebruikers dus steeds beschikken over actueel lesmateriaal.