in het cursusjaar 2021 – 2022 start de pilot voor de Nieuwe leerweg met leerlingen. In het scholljaar ervoor zijn docenten en scholleiding van de pilotscholen al bezig geweest met de voorbereidingen.
De pilot loopt tot juni 2024 en is er op gericht dat alle scholen met een vmbo (G/L) en/of mavo starten met de Nieuwe leerweg.

Dubbelklik ontwikkelt nu al lesmateriaal

Op dit moment is Dubbelklik bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor de nieuwe leerweg. Allereerst is er gekozen voor algemene (start)modules, daarna volgen ook specifiekere modules.

De volgende modules worden op dit moment ontwikkeld:
1. Startmodule Nieuwe leerweg
2. ICT-vaardigheden
3. Mediawijsheid
4. Ikke! (Loopbaanoriëntatie)
5. 2D/3D tekenen en printen
6. Veiligheid & hygiëne
7. Fotografie & video

Meer weten over deze modules?

Bovenstaande modules zijn geschikt voor de volgende programma’s:

– Dienstverlening & Producten (naam zal wijzigen)
– Economie & Ondernemen (naam zal wijzigen)
– Zorg & Welzijn (naam zal wijzigen)
– Technologie & Toepassing
– Informatietechnologie

Wilt u een afspraak maken om door te spreken over de Nieuwe leerweg? U kunt direct een afspraak inplannen in onze agenda (zie hieronder) contact opnemen per telefoon (010 2327384) of mail (info@dubbelklik.nu).