Mens & zorg BK


Dekt af:
   Mens & zorg, profielvak 4, profiel Zorg & Welzijn
Code:      1604
Lengte:   66 – 96 lesuren (incl. extra opdrachten)

Omschrijving:

Iets voor andere mensen kunnen betekenen, dat is toch mooi! In de zorg kun je dagelijks veel betekenen voor mensen. In de basiskennis van deze module ga je leren welke soorten zorg er zijn, wat culturele verschillen zijn in het geven van zorg, welke hulpmiddelen er zijn en nog veel meer.

In deze module staan de sociale competenties ‘Inlevingsvermogen’ en ‘Hulpvaardigheid’ centraal.

In de praktijkkaarten ga je praktisch aan de slag. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende praktijkkaarten:

A – Praktijkkaarten (8 lesuren)
A1 – Persoonlijke verzorging:
A2 – Ziek: welke ziekten komen veel voor, medicijnen delen
A3 – Move it: het verplaatsen van een cliënt met verplaatsingstechnieken
A4 – EHBO: uitvoeren van enkele belangrijke EHBO-technieken
A5 – Technologische ontwikkelingen
A6 Extra – Ouderdomsziekten
A7 Extra – Bordspel
A8 Extra – Volgt nog


B – Praktijkkaarten (2 lesuren)
B9 – Help!: Je gaat de cliënt helpen om zijn hulpbehoefte in kaart te brengen.
B10 – In beweging: Hoe bewegen mensen, omgaan met privacy
B11 (extra) – Domotica: hoe kun je technische hulpmiddelen inzetten in de zorg?
B12 (extra) – Respect!: respect tonen voor de hulpvrager
B13 (extra) – Technologische ontwikkelingen
B14 (extra) – Hygiëne: persoonlijke hygiëne bij het geven van zorg
B15 (extra) – Online gedrag: hoe ga je om met gegevens op internet?
B16 (extra) – Koken: de leerlingen maken heerlijke soep en crostini’s