Ieder jaar evalueren we het gebruik van de methode en de functionaliteiten op de website. Mede door uw feedback worden de volgende docentenfunctionaliteiten toegevoegd:

  • Bij het nakijken de mogelijkheid om punten kunnen toekennen aan een opdracht
  • Het opdrachtnummer is bij het nakijken duidelijker weergegeven
  • Een toets kunnen aanmaken voor één of meerdere leerlingen
  • De mogelijkheid om de toetsvragen in een random volgorde te tonen aan de leerling
  • Voor de docent worden de modules onder ‘L-lesmateriaal’ in alfabetische volgorde getoond
  • Bij het leerlingwerk en toetsen op klas kunnen filteren.

Deze functionaliteiten worden vlak na de zomervakantie geïmplementeerd, zodat u na de vakantie gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden.