LESMATERIAAL DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

Ben je op zoek naar lesmateriaal voor het profiel Dienstverlening & Producten (D&P)? Dubbelklik biedt lesmateriaal voor het volledige profielvak én een ruime sortering aan keuzevakken.

Waarom kiezen voor Dubbelklik?

Meer lezen over de voordelen van de methode Dubbelklik? Kijk dan hier.

Wat is Dienstverlening & Producten (D&P)?

Dienstverlening & Producten (D&P) is een breed vmbo-profiel. Dit betekent dat in dit profiel intersectoraal gewerkt wordt: er komen aspecten aan de orde van verschillende sectoren. Voordeel van het profiel D&P is dat leerlingen breed worden opgeleid en daarna pas een keuze maken voor een (specifiekere) vervolgopleiding. Het profiel D&P wordt op scholen vaak aangeboden om de profiel/sector-keuze uit te stellen en leerlingen zo meer gelegenheid te geven om te zoeken wat bij hem / haar past.
Een mooi beeld van wat D&P is, is te zien in deze video:

Profielmodules

Dubbelklik biedt o.a lesmaterialen aan voor de vier profieldelen van het profiel Dienstverlening en Producten. Dubbelklik heeft een uniek concept ontwikkeld waarin de eindtermen gemixt worden behandeld.
In de elk van de modules (Sportschool, Tuincentrum, Hotel en Vakantiepark) komen onderdelen van de vier (GT: twee) voor het CSPE verplichte profielmodules aan de orde.
Voor de BK-leerweg betreffen dit dus profieldeel 1 t/m 4, voor de GT-leerlingen is dat profielmodules 1 én 4.

In de methode Dubbelklik is per module één thema gekozen. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan dit thema.

Klik hieronder voor een actueel overzicht van de profielmodules BK en/of GT.

Examenprogramma en syllabus

Voor het profiel D&P is een examenprogramma en een syllabus opgesteld. In het examenprogramma Dienstverlening & Producten worden de exameneisen globaal beschreven, terwijl in de sullabus Dienstverlening & Producten’ deze globale eisen verder worden uitgewerkt.
Bij de ontwikkeling van de lesmaterialen van Dubbelklik is rekening gehouden met de exameneisen en de syllabus. Jaarlijks wordt het materiaal doorgenomen en worden evt. aanpassingen gedaan, zodat het materiaal altijd voldoet aan de actuele exameneisen en syllabus.
Het examenprogramma D&P is te vinden op deze pagina van Platvorms vmbo.
In het bestand ‘Kruisjeslijst afdekken exameneisen’ op de pagina Downloads is te vinden welke exameneis waar wordt afgedekt. 

Examentraining

Om leerlingen optimaal op het examen voor te bereiden, biedt Dubbelklik een examentrainingsmodule aan (titel: OutdoorCentre). In deze module zijn oude examenopdrachten verwerkt naar de context van een outdoorcentrum. Zo kunnen de leerlingen trainen op examenniveau én hebben ze alle voordelen van de Dubbelklik-leeromgeving.

Bronnenboek

Elke Dubbelklik gebruiker ontvangt GRATIS een digitaal bronnenboek waarin alle  (examen)theorie aan de orde komt. In dit digitale bronnenboek wordt de theorie uit de profielmodules uitgelegd, voorzien van afbeeldingen, video’s, e.d.

Keuzevakken

Naast de genoemde profielmodules biedt Dubbelklik ook keuzevakken aan. Dit zijn keuzevakken van het profiel Dienstverlening & Producten, maar ook van andere profielen. Zo valt er altijd wat te kiezen!
Een actueel overzicht van alle aangeboden keuzevakken is hier te vinden.

Structuur van de modules

Elke Dubbelklik-module bestaat uit drie onderdelen:
Basiskennis: hierin worden ict-vaardigheden en algemene vaardigheden aangeleerd en toegepast.
Praktijkkaarten: praktische opdrachten (incl. theorie) waarin leerlingen lekker aan de slag gaan.
Loopbaandossier: hierin kunnen de leerling reflecteren op zichzelf en hun toekomstige loopbaan.

Interesse?

Bent u bezig met de ontwikkeling van D&P en wilt u gewoon eens doorpraten over D&P op uw school? Maak eenvoudig een afspraak met één van onze medewerkers. Klik hieronder en maak een afspraak.

 

Neem contact op

Eduklik
Rietbaan 2
2908 LP  Capelle aan den IJssel
010 - 2327384
info@dubbelklik.nu
www.dubbelklik.nu

Volg ons op: