In de loop van het schooljaar 2019/2020 zal de keuzemodule Podium beschikbaar zijn. Deze keuzemodule bevat leuke, uitdagende en praktische opdrachten waarmee leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen.
De module bestaat uit een aantal afgeronde opdrachten waarmee leerlingen deelvaardigheden opdoen. Uiteindelijk mondt dit uit in een voorstelling. Bij deze voorstelling worden de nodige didactische aanwijzingen gegeven, zodat leerlingen zelfstandig de module kunnen doorlopen.
Uiteraard kunnen de leerlingen die dat aankunnen, hun creativiteit en fantasie de vrije loop laten, maar u kunt er als docent ook voor kiezen om een schooleigen invulling te geven aan de eindvoorstelling. Kortom: voldoende handvatten voor de leerlingen die dat nodig hebben, maar ook voldoende vrijheid voor de leerlingen die dat aankunnen.

Verwachte opleverdatum: februari 2020.