Inspirerend en uitvoerbaar!

Dubbelklik staat voor: een heldere structuur, praktijkgerichte opdrachten, aansluitend bij de belevingswereld van de vmbo-leerling en een gedegen kennisniveau.

Dubbelklik is een online lesmethode voor het intersectorale onderwijs in het vmbo. Dubbelklik biedt een volledig pakket aan materialen voor verschillende leerjaren, niveaus en uitstroomvarianten in het vmbo.

In elke module staat een bedrijf of instelling centraal, waarvoor de leerling opdrachten uitvoert. Dubbelklik is praktisch van opzet en dat kun je merken: leerlingen leren door doen. Daarnaast biedt het vele (audiovisuele) bronmateriaal de garantie dat het kennisniveau meer dan voldoende is gewaarborgd.

 

Dienstverlening & Producten

Vanaf 2016 worden in het vmbo de vernieuwingen doorgevoerd waarbij de praktijkvakken worden ingedeeld in profielen. Bij Dubbelklik wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe lesmateriaal voor het profiel Dienstverlening & Producten.