LESMATERIAAL NIEUWE LEERWEG

De nieuwe leerweg is de (werk)naam voor de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg op het vmbo. Vanaf schooljaar 2020-2021 is er een pilot, die erop gericht is om in het schooljaar 2024-2025 alle leerlingen van het vmbo te starten met de nieuwe leerweg. Vanaf dat moment is het ook niet meer mogelijk om de gemengde en theoretische leerweg aan te bieden aan de leerlingen.

Doorontwikkeling praktijkprogramma’s

Voor de nieuwe leerweg wordt er een aantal programma’s doorontwikkeld:

 • Dienstverlening & Producten (naam zal wijzigen)
 • Economie & Ondernemen (naam zal wijzigen)
 • Zorg & Welzijn (naam zal wijzigen)
 • Technologie & Toepassing
 • Informatietechnologie

Deze programma’s mogen door alle scholen worden aangeboden. Ook de andere profielen kunnen worden aangeboden, maar daarvoor is een specifieke licentie nodig.

Praktijkcomponent

Een belangrijk deel van het programma zal bestaan uit praktijk. Daarbij zullen veel praktische vaardigheden aan de orde komen incl. de bijbehorende theoretische kennis. Nadere specificering van deze praktijkcomponent volgt in de uitwerking van de programma’s.

Uitwerking programma’s

Op dit moment wordt er door een landelijke werkgroep gewerkt aan het opstellen van de definitieve kaders. Dubbelklik volgt de ontwikkelingen op de voet en zet op voorhand alvast de nodige voorbereidende stappen voor het arrangeren en ontwikkelen van lesmateriaal voor de nieuwe Leerweg. Zodra er meer bekend is, laten wij u dit weten.

Pilot nieuwe leerweg

In het schooljaar 2020-2021 start de pilot voor de nieuwe leerweg. Eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf schooljaar 2021-2022 zijn er ook leerlingen betrokken bij deze pilot. De pilotfase eindigt in juni 2024. Vanaf cursusjaar 2024-2025 moeten alle scholen die op dit moment een licentie hebben voor de gemengde en/of de theoretische leerweg (mavo) de nieuwe leerweg aanbieden. 
Meer info over de (voortgang van de nieuwe leerweg) is te vinden op de website van Sterk Beroepsonderwijs: www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg

Dubbelklik en de gemengde leerweg

Dubbelklik is alvast bezig om lesmateriaal te ontwikkelen voor de nieuwe leerweg en voldoet aan de volgende gestelde kaders:

 • levensechte praktijkopdrachten met mogelijkheden voor uitwisseling met de beroepspraktijk en bedrijven in de regio
 • een centrale plaats voor 21e-eeuwse vaardigheden
 • media-wijsheid en ICT-vaardigheden
 • opdrachten vanuit diverse profielen en/of sectoren te benaderen
 • een centrale plaats voor loopbaanoriëntatie: leerlingen bouwen een loopbaandossier op rondom de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers
 • aandacht voor stage
 • vaardigheden die gevraagd worden door mbo-4 opleidingen zoals organiseren, leiding geven, plannen.
 • doorlopende leerlijn onderbouw – bovenbouw
 • instructiehandleidingen en – filmpjes met stapsgewijze uitleg bij diverse programma’s
 • voldoende lesmateriaal voor een dagdeel in de week in leerjaar 3 en 4
 • keuzemogelijkheden op klas- en leerlingniveau oftewel maatwerk!

Praktisch, inspirerend en uitvoerbaar

Dubbelklik heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het ontwikkelen van praktijkgericht lesmateriaal. We gaan onze ervaring en nauwe samenwerking met het werkveld inzetten om diverse modules te ontwikkelen.
Belangrijk voor ons lesmateriaal is dat het praktsch is (leerlingen gaan dus dingen bedenken/doen/maken/organiseren) en inspirerend (leerlingen worden uitgedaagd). Belangrijk is daarbij dat het voor de docent ook praktisch uitvoerbaar en organiseerbaar is. Dat vinden wij ook belangrijk, ook als je klas groter is dan 20 leerlingen!

Ervaring

Al vele jaren ontwikkelt Dubbelklik lesmaterialen voor alle alle leerwegen van het vmbo. Dus ook voor de (voorlopers van de) nieuwe leerweg.

Special voor de nieuwe leerweg heeft Dubbelklik enkel startmodules ontwikkeld. Daarnaast zullen er ook module ontwikkeld worden die passen bij de verschillende praktijkcomponenten.
Bent u benieuwd welke modules we bijvoorbeeld aanbieden? Klik op onderstaande knop.

Waarom Dubbelklik in de nieuwe leerweg gebruiken?

Waarom zou je Dubbelklik gebruiken in de nieuwe leerweg:

 • Overzicht: wat hebben mijn leerlingen gemaakt en hoe ver zijn zij met hun opdrachten?
 • Gemak: leerlingen kunnen altijd en overal bij hun opdrachten en houden overzicht.
 • Beoordelen: vanuit school of thuis, snel opdrachten beoordelen en voorzien van feedback.
 • Duidelijk: alle opdracht in een module zijn één geheel en onvoorwaardelijk aan elkaar uit te voeren.
 • Compleet: toetsen, benodigdheden, beoordelingen en voorbeeldwerk per module.
 • Planning: opdrachten zijn altijd 2 of 6 lesuren. Als docent houd je de regie.
 • Flexibiliteit: aan jou de keuze… online of toch liever op papier.
 • Maatwerk: in één klik een keuzevak toegevoegd aan het account van de leerling.
 • Keuzevrijheid: jij bepaalt welke opdrachten en modules je aan je leerlingen verstrekt.
 • Veelzijdig: diverse keuzevakken vanuit verschillende profielen.
 • Zelfstandigheid: diverse handleidingen op leerlingniveau (video)handleidingen

 

Interesse?

Bent u bezig met de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en wilt u gewoon eens doorpraten over de nieuwe leerweg op uw school? Maak eenvoudig een afspraak met één van onze mederwerkers. Klik hieronder en maak een afspraak.

 

Neem contact op

Eduklik
Rietbaan 2
2908 LP  Capelle aan den IJssel
010 - 2327384
info@dubbelklik.nu
www.dubbelklik.nu

Volg ons op: