Bekijk onze methode!

                   Klik op een afbeelding:
     Onderbouw                          Bovenbouw
              

Dubbelklik is een online lesmethode voor het intersectorale onderwijs in het vmbo. Dubbelklik biedt een volledig pakket aan materialen voor verschillende leerjaren, niveaus en uitstroomvarianten in het vmbo.

In elke module staat een bedrijf of instelling centraal, waarvoor de leerling opdrachten uitvoert. Dubbelklik is praktisch van opzet en dat kun je merken: leerlingen leren door doen. Daarnaast biedt het vele (audiovisuele) bronmateriaal de garantie dat het kennisniveau meer dan voldoende is gewaarborgd.

 

Dienstverlening & Producten

Vanaf 2016 worden in het vmbo de vernieuwingen doorgevoerd waarbij de praktijkvakken worden ingedeeld in profielen. Bij Dubbelklik wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe lesmateriaal voor het profiel Dienstverlening & Producten. Klik hier voor de folder!

Klik hier voor meer informatie in het laatste nieuwsbericht.