Het schooljaar 2018 – 2019 is al weer bijna om. En wat is er veel werk verzet! Door docenten en leerlingen.
Het vervuld elke docent toch altijd weer met trots als er leerlingen afzwaaien met een diploma. Je hebt daar je tijd en energie in gestoken en wat heerlijk als het dan met goed gevolg kan worden afgesloten. Dat maakt de vakantie toch extra lekker.

Het einde van het schooljaar is ook altijd een moment om terug te kijken. Ook als uitgever doen we dat natuurlijk. Dit was het eerste jaar met ons vernieuwde systeem waarin de leerlingen en de docenten kunnen werken. We kijken tevreden terug. Het werken in de vernieuwde omgeving is goed verlopen.

Omdat we graag luisteren naar de wensen en opmerkingen van de gebruikers hebben we tijdens het schooljaar enkele aanpassingen gedaan. Te denken valt aan: het geven van feedback aan de leerling en het inzien van een toets. Daarnaast is voor elke gebruiker het bronnenboek gratis toegevoegd en zijn er extra opdrachten op de website geplaatst.

Het is mooi om te zien dat ook de keuzevakken steeds meer hun weg vinden in de scholen. Daarom bieden we ook een breed aanbod van keuzevakken (ook uit andere profielen). Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe modules toegevoegd, bijvoorbeeld de onderbouwmodules.

Nu is het tijd voor vakantie! Even tijd voor rust, voor ontspanning en het opladen van de accu.
We wensen alle gebruikers een geweldige vakantie toe!