Het gaat gebeuren! De nieuwe leerweg, de samensmelting van de gemengde en de theoretische leerweg, komt eraan. Een sterk staaltje beroepsonderwijs.

Aan de slag met echte opdrachten van bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs, dat is de kern van de nieuwe leerweg. Daarvoor moet je natuurlijk wel de juiste kennis, houding en vaardigheden in kunnen zetten.

Het doel van de nieuwe leerweg is om jongeren optimaal voor te bereiden op een mbo-4 of havo-opleiding, maar ook het aanleren van algemene vaardigheden die vandaag en in de toekomst nodig zijn.
Door praktisch aan de slag te gaan en vooral te doen ontdek je veel over je eigen talenten en leer je deze verder ontwikkelen. Als je jezelf goed leert kennen, wordt het maken van een keuze voor een passende vervolgopleiding een stuk makkelijker.

De kaders voor de nieuwe leerweg zijn geschreven, nu stellen wij ons de taak om hier passend lesmateriaal voor te ontwikkelen. In het volgende model presenteren wij een ontwikkelcirkel met onze uitgangspunten voor de nieuwe leerweg.

De nieuwe leerweg bestaat uit een gemeenschappelijk en een vakspecifiek deel. Het gemeenschappelijke deel is voor iedere leerling hetzelfde. Daarnaast kiezen de leerlingen een beroepsgericht vak uit een aanbod van vastgestelde examenprogramma’s.


Gemeenschappelijk programma
Voor het gemeenschappelijke deel onderscheiden wij drie pijlers die als basis dienen voor de nieuwe leerweg;
– Omgaan met opdrachten
– Algemene vaardigheden
– Jezelf kennen

Omgaan met opdrachten
In de nieuwe leerweg staat het werken aan realistische opdrachten centraal. Een complexe vaardigheid waar in het mbo en bedrijfsleven vaak een beroep op wordt gedaan. Een complexe opdracht aanpakken en tot een goed einde brengen is geen gemakkelijke taak en doet een beroep op talloze sub vaardigheden die op de juiste manier ingezet moeten worden. Door hier expliciet aandacht aan te besteden ontwikkelen leerlingen strategieën waarmee zij in staat zijn met verschillende soorten grote opdrachten om te gaan.

Algemene vaardigheden
De algemene vaardigheden worden ook wel 21e-eeuwse, vakoverstijgende of brede vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden worden niet gekoppeld aan een vak of beroep maar zijn wel nodig in onze maatschappij. De vaardigheden staan niet op zichzelf en kunnen in verschillende contexten en werkvelden geoefend worden. Voor de nieuwe leerweg hebben wij de volgende onderwerpen met bijbehorende vaardigheden centraal gesteld;
– Digitale vaardigheden
– Omgaan met anderen
– Professioneel handelen

Jezelf
Inzicht krijgen in jezelf, zodat je een gerichte keuze kan maken voor een vervolgopleiding is één van de belangrijkste doelen van het vmbo. Oriënteren op jezelf, studie en loopbaan is een continu proces dat als een rode draad door het lesmateriaal loopt.

 

In volgende blogs gaan wij dieper in op de diverse onderwerpen van de ontwikkelcirkel.

Meer info over het lesmateriaal voor de nieuwe leerweg is hier te vinden.