Vanaf 2021 worden de Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL) in vmbo/ mavo samengevoegd. De (tijdelijke werk)naam is de Nieuwe Leerweg. De belangrijkste verandering is dat alle leerlingen een praktijkcomponent tijdens hun opleiding moeten afronden.

Deze praktijkcomponent kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door het vak Technologie & Toepassing. Dit is een vak dat nog in ontwikkeling is en zich richt op moderne technologieën, oplossings- en contextgericht werken. Ook een invulling met het vak Dienstverlening & Producten ligt voor de hand, vanwege het brede beroepsoriënterende karakter en omdat op veel GL-scholen Dienstverlening & Producten aangeboden wordt. Dubbelklik ontwikkelt lesmateriaal voor zowel Dienstverlening & Producten SE als Technologie & Toepassing.


Dienstverlening & Producten SE
Veel GL-scholen hebben recent het breed oriënterende profielvak D&P ingevoerd en de docenten die dit vak geven, hebben veelal hun minor hiervoor afgerond. Voor veel van deze scholen zal het wenselijk zijn om het recentelijk geïmplementeerde vak te blijven aanbieden. Het voordeel van het aanbieden van Dienstverlening & Producten is dat dit vak een breed beroepsoriënterend karakter heeft. En het is een bijkomend voordeel dat de bevoegde docenten D&P geen nieuwe minor hoeven te volgen. Het vak Dienstverlening & Producten wordt op dit moment in de GL getoetst met een CSPE, in de Nieuwe Leerweg zal het vak getoetst worden aan de hand van een SE, afgestemd op de nieuwe criteria. Het lesmateriaal zal waar nodig aangepast worden, zodat u er vanuit kunt gaan dat ook de nieuwe criteria volledig zijn afgedekt met het lesmateriaal van Dubbelklik.

Kortom: als u tevreden bent over het vak Dienstverlening & Producten, kunt u dit vak gewoon blijven aanbieden. Dubbelklik zal het lesmateriaal waar nodig aanpassen aan de nieuwe criteria, de opzet blijft echter hetzelfde.

Technologie & Toepassing
Een andere invulling van de praktijkcomponent in de Nieuwe Leerweg is het vak Technologie & Toepassing (T&T). Dubbelklik heeft besloten ook voor T&T lesmateriaal te ontwikkelen. Inmiddels zijn diverse scholen betrokken bij de pilotfase van dit nieuwe vak. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en er is afstemming met de diverse betrokken partijen. Op dit moment zijn wij bezig met de concept-ontwikkeling.


Informatie en vragen?
Als dé uitgever voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo volgt Dubbelklik de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en wil graag inspelen op deze veranderingen. Aangezien er op dit moment nog allerlei zaken in beweging zijn, is nog niet alles duidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarom ook vragen heeft. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw vragen te stellen via het contactformulier, mail (info@dubbelklik.nu) of telefoon (010 2327384).

 

Bekijk ook onze flyer met informatie over de Nieuwe Leerweg.

>  Flyer D&P SE en Nieuwe leerweg