Vanaf 2021 worden de Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL) in vmbo / mavo samengevoegd. De (tijdelijke werk)naam is de Nieuwe Leerweg. De belangrijkste verandering is dat voor alle leerlingen een praktijkcomponent tijdens hun opleiding wordt toegevoegd.

Deze praktijkcomponent kan met verschillende accenten worden ingevuld, maar zal moeten passen binnen de wettelijke kaders die voor deze praktijkcomponent worden opgesteld. Op dit moment wordt er door een landelijke werkgroep hard gewerkt aan het opstellen van deze kaders voor de praktijkgerichte component. Dubbelklik volgt de ontwikkelingen op de voet en zet op voorhand alvast de voorbereidende stappen voor het arrangeren en ontwikkelen van lesmateriaal voor de Nieuwe Leerweg. Via www.dubbelklik.nu wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang. U kunt erop vertrouwen dat er een pakket met breed oriënterend lesmateriaal beschikbaar zal zijn, met aandacht voor Groen, Economie, Techniek en Zorg&Welzijn. Het lesmateriaal zal ruim voldoende zijn om de verplichte 4 lesuren per week op een verantwoorde manier in te vullen.

Uitgangspunten
De uitgangspunten die zullen worden verankerd in het lesmateriaal voor de nieuwe leerweg:
– kaders en criteria voor de Nieuwe Leerweg zijn volledig afgedekt
– levensechte praktijkopdrachten met mogelijkheden voor uitwisseling met de beroepspraktijk en bedrijven in de regio
– 21e eeuwse vaardigheden hebben een centrale plaats
– doorlopende leerlijn onderbouw – bovenbouw
– instructiehandleidingen en – filmpjes met stapsgewijze uitleg bij diverse programma’s
– loopbaanoriëntatie heeft een centrale plaats: leerlingen bouwen een loopbaandossier op rondom de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers
– voldoende lesmateriaal voor een dagdeel in de week in leerjaar 3 en 4
– keuzemogelijkheden op klasniveau, maar ook op leerlingniveau, eenvoudig aan te vinken door de docent


Informatie en vragen?
Als dé uitgever voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo volgt Dubbelklik de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en wil graag inspelen op deze veranderingen. Aangezien er op dit moment nog allerlei zaken in beweging zijn, is nog niet alles duidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarom ook vragen heeft. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw vragen te stellen via het contactformulier, mail (info@dubbelklik.nu) of telefoon (010 2327384).

 

Bekijk ook onze flyer met informatie over de Nieuwe Leerweg.

>  Flyer D&P SE en Nieuwe leerweg