Vanaf 2021 worden de Gemengde Leerweg en de Theoretische Leerweg GL in het vmbo/mavo samengevoegd tot de Nieuwe Leerweg.
Belangrijkste verandering is dat alle leerlingen een praktijkcomponent tijdens hun opleiding moeten afronden. Dat kan in de vorm van een SE-vak dat meetelt als cijfer op de eindlijst, maar ook door het aanbieden van bijvoorbeeld het profiel Dienstverlening & Producten.

Als dé uitgever voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo volgt Dubbelklik de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en wil graag inspelen op deze veranderingen. We richten ons, naast D&P, dan ook op de vakken Technologie en Toepassing (T&T) en Informatietechnologie (IT).
Wij houden u op de hoogte!